Rozcestník
Profile for Postopach Profile for Horsky Vudce Profile for konankr Profile for Šmudlí
Náhodné fotky
Keska_v_dire U Zapletala 2014_03_06_0002 015_Strokkur z dálky

Podvečerní event na téma: CESTA DOBRODRUŽNÝM LESEM


Zdravíme Vás a vítáme na našem prvním eventu. Dali jsme si jednoduchý cíl: vzbudit ve Vás trochu strachu a taky nostalgických vzpomínek na dětské tábory a stezku odvahy. Na úvod bychom Vám měli odtajnit jednu legendu, která se váže k tomuto místu…


Den se chýlil ke konci. Slunce pomalu zapadalo a na kraj se snášela šedivá mlha. Plchovští chlapci hnali z pastvy domů dobytek. Tenkrát bylo zvykem, že spásali trávu i v lese.

Honáci na sebe zahalekali a pomaloučku sháněli dobytek na cestu k domovu. Před Novákovic stavením seděl na lavičce děda Novák a dovedně vyřezával ze dřeva píšťalku. Čekal na vnuka Tondu. Tonda na něho z dálky vesele mával a když přišli blíž, zavolal: „Dědo, dneska jsem byl v lese s našimi kravami první,“ trochu se chlubil.

„To ne, to se mýlíš, když tys přihnal svoje krávy, byli už moje voli dost dlouho na pasece,“ tvrdil Ondřej. „To není pravda, to bylo včera,“ hájil se Tonda a celý zrudl v obličeji.

„Včera i dnes,“ tvrdil Ondřej a postavil se bojovně proti Tondovi. „No, no jen se mi tu nepoperte,“ zasáhl do sporu rozvážně Pavel. „Víte co? Zítra si dáme dobrý pozor, kdo z nás přijde na pastvu první.“ „A tomu,“ vmísil se do sporu děda Novák, „tomu já dám tuhle novou píšťalku.“ a zamrkal na Tondu.

„No dobře, teda platí, zítra se ukáže, kdo z nás je nejranější ptáče,“ řekli si chlapci a rozešli se.

„To musím být já,“ umínil si v duchu Ondra. „Děda Novák, ten umí dělat píšťalky, to je, panečku, něco! Nesmím zaspat.“

A sotva se doma navečeřel, honem si vlezl do postele… Probudil se, ještě venku svítil měsíc. Hodinky neměl, ale usoudil, že musí být již k ránu.

„I co se budu rozmýšlet, půjdu do lesa hned. Aspoň budu určitě první. Vezmu s sebou houně a zabalím se do nich, aby mi nebyla zima.“ Potichoučku vstal z postele a vyplížil se ze světnice. Měsíc krásně svítil, byla vlahá, teplá letní noc….

Otevřel vrata, vzbudil voly a vyhnal je ze stáje. Namířil si to do lesa. Skutečně byl první. Zastavil se na pasece a voli si klidně lehli do trávy. Sám si našel pěkné místečko za sáhem dříví, hodil jednu houni na zem a do druhé se zabalil. Netrvalo dlouho a spokojeně usnul. Zdál se mu pěkný sen, jak píská na píšťalku a všichni se mu obdivují….

Najednou se probudil… a hrůzou docela ustrnul. Kousek od něho stála podivná postava. Jakýsi malý, pokroucený mužík, ale celý v jednom ohni.

Vyděšený Ondřej vyskočil a utíkal, co mu nohy stačily. Po chvíli se zarazil: „Bože, volky jsem tam nechal !“ Obrátil se a běžel zpět. Mužík tam stál dosud a zrovna svítil na dálku. Ondra vzbudil voly a honem s nimi pryč.

Když se však ohlédl, vyděsil se znovu. Ohnivý muž se dal na cestu za nimi. Chlapec s volky honem s kopce dolů, ale mužík se nezastavil. Kulil se ze stráně rychle za nimi. Teprve když Ondřej doběhl k můstku přes potok, mužík náhle zmizel. To si Ondra oddechl !

Cestou mezi poli se střetl s ostatními. Ti se divili, že žene z lesa domů. Ondra se celý třásl a nemohl chvíli ani promluvit. Potom jim vyprávěl, jak se setkal v lese s ohnivým mužem. Když to ostatní slyšeli, padl strach i na ně.

Nikomu se už na paseku nechtělo a raději popásali dobytek jen na okraji lesa.

Večer byl děda Novák zvědav, komu daruje svou píšťalku. „Ondřej to vyhrál,“ přiznával nerad Tonda a vyprávěl dědovi, co Ondru v lese potkalo. „Ohnivý muž v lese? To je podivné, tomu nemohu uvěřit,“ vrtěl hlavou děda Novák. Pojď mi ukázat to místo, kde mužík zůstal stát a pak se ztratil.“

Přešli můstek a Ondra se rozhlížel. „Tady to bylo,“ ukazoval. V trávě však ležel jen kus prohnilého dřeva s provázkem.

Tady máš svého ohnivého muže,“ usmál se děda. „

„Prohnilé dřevo v noci svítilo a ty ses ho vylekal. Provázek se zachytil volkovi za nohu a ten jej táhl za sebou. Podruhé dobře uvažuj a jdi se podívat blíž, co to hoří!“

Ale Ondra už nechtěl pást dobytek v lese. Byl přesvědčen, že ho opravdu honil ohnivý muž. Nemohl zapomenout na své zděšení, ani když mu chlapci přiřkli zaslouženou odměnu a děda mu dal krásnou píšťalku….


Součástí tohoto eventu je stezka odvahy a samozřejmě podmínkou uznání logu „Found it“ je absolvování této stezky.Kdyby se náhodou někdo z Vás bál už teď, tak věřte, že nemusíte. Když jsme stezku plánovali, tak jsme chtěli, aby byla i pro děti a proto Vás cestou nikdo strašit nebude. Pouze na určitých místech stezky můžete potkat tajemné a nadpřirozené postavy, které budou „hlídat“ indicie a po složení těchto indicií dostanete heslo, které Vám otevře eventovou knihu, kde se můžete zalogovat.

Na začátku tohoto eventu plánujeme CWG směnárnu (budou eventové CWG, ale pouze 100 kusů – 10Kč/kus).

Časový harmonogram eventu:

 • 20:30 (otevření eventu + směnárny CWG + povídání)
 • 21:00 (otevření stezky odvahy, první dobrodruzi)
 • 21:05 (v 5-ti minutových intervalech odchází další dobrodruzi – jednotlivci, nebo rodiny)

Několik poznámek závěrem:

 • Eventová kniha bude umístěna na konci stezky odvahy!
 • Mějte s sebou baterku!
 • Event se koná za každého počasí!
 • Event je naplánován na 5.7.2014 (Cyril a Metoděj), kdo ví, možná potkáte i je…


Welcome on our first event! We have set ourselves a simple goal: to frighten you a bit and to bring back your childhood memories from camps and paths of courage.

The only condition for your successful log („ Found it“) is to go through our own Path of Courage. If you´re already scared, then don´t be 😉 The path has been planned also for children, so nobody will scare you much. On some certain places you would meet mysterious and supernatural characters who guard parts of a password which opens the Event Book for your logs.

At the beginning of this event CWG exchange will be held. We are planning to have Event CWG made but only in limited edition – 100 pieces – 10CZK per each).

Event timetable:

 • 20:30 (open ceremony + CWG exchange + chatting)
 • 21:00 (first bold men/women on the Path of Courage)
 • 21:05 (next bold people in 5min intervals – individuals or groups/families)
Few notes at the end:
 • Event Book will be situated at the end of the Path!
 • Take flashlight with you!
 • Come in any weather!
 • Event is planned on July 5th 2014 (Constantin and Method); you may also meet them, who knows…

Seznam účastníků (ke dni 5.7.2014):

ID Nickname
1 Koryfej
2 miriput
3 Silent Hill Family
4 svetylecko
5 zivelna
6 plha
7 DieHradman
8 Hypospray
9 Celesta_team
10 keksíček
11 mandici
12 matvoj
13 srbak89
14 Šmudlí
15 Bohaji
16 weblamka
17 &Peta
18 lides1977
19 Tokagero
20 petulinek30
21 Sigmundovi
22 mijala
23 BasSusanka
24 konankr
25 Horsky Vudce
26 Nellas
27 MiroslavRouta
28 weri.cz
29 Luakino
30 AdMari
31 Marykpav